Шофьри са виновни за 5-те жертви на пътя в Дупнишко за отминалия зимен сезон

dennews.bg
01.11.2012
размер на текста:

Най-честата причина за възникване на произшествията на територията на област Кюстендил за отминалия зимен сезон са нарушения на шофьорите, които са причинили162 от общо 164 регистрирани пътно-транспортни произшествия при които са дадени всичките 5 жертви и 25 ранени. Това сочи анализа на пътно-транспортната обстановка в областта, дадена от главен инспектор Румен Точев от ОД на МВР във връзка със стартиралата от днес в област Кюстендил, както и в цялата страна,

През настъпващия есенно-зимен период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно за ПТП с пешеходци. Аварийноста нараства, като относителният дял на загиналите пешеходци нараства до 30 % от всички убити при ПТП. Тази тенденция вече се откроява от началото на месец октомври. Увеличават се злополуките и поради неизправни и нерегулирани фарове, съчетано с неправилното движение на пешеходци по тъмно. Друг негативен фактор е липсващото или недостатъчно улично осветление в населените места, включително и на най-уязвимите участъци, пешеходни пътеки и кръстовища, отсъствие на хоризонтална маркировка в населените места и извън тях. Основна предпоставка е намалената светла част от денонощието, при запазена висока интензивност на движението на МПС и пешеходци във вечерните и сутрешните часове, по тъмно. Значителна част от МПС са с нерегулирани и неизправни светлини, двуколесните превозни средства, селскостопанска техника и каруци най-често са с липсващи или неефективни светлоотразители. Участниците в движението не познават достатъчно и подценяват рисковите фактори от намалената видимост.
Анализът на ПТП на обслужваната територия от ОДМВР гр. Кюстендил през последния есенно-зимен период (01 ноември 2011 г. – 28 февруари 2012 г.) показва следното:
На територията на Областната дирекция на полицията в Кюстендил са станали 164 пътно-транспортни произшествия, от които 34 тежки, с 5 убити и 25 ранени. На територията на община Дупница катастрофите са 93, от тях 13 са тежки с 5 жертви, ранените са 11. На територията на община Бобов дол са станали 9 катастрофи, като най-скромен е приносът на Рила, по чиито пътиша има регистрирани за същия период от време едва 3 пътно-транспортни произшествия.

 

Данните за регистрираните пътно-транспортни произшествия в предходните есенно-зимни периоди общо за територията на ОДМВР са както следва:

ПТП Тежки Убити Ранени
2010/2011 153 22 5 11
2009/2010 93 23 4 26
2008/2009 202 31 5 31
2007/2008 340 26 3 34
2006/2007 322 37 8 39
2005/2006 404 37 4 43
2004/2005 358 30 6 28

Налице е тенденция към намаляване на общия брой произшествия и на последиците от тях, за което считаме, че положително влияние оказаха извършените през 2006 г. промени в ЗДвП, задължаващи водачите на МПС да се движат от 1 ноември до 1 март задължително с включени светлини за движение през деня или с къси светлини. През деня мотопедите и мотоциклетите също трябва да се движат с включена къса светлина отпред и с включена габаритна светлина отзад.
През есенно-зимния сезон на 2011/2012 г. най много произшествия са възникнали през м. ноември – 45 бр. и м. декември – 48 бр., но най-тежък месец се явява м. януари с 37 бр. ПТП с 2 убити и 5 ранени. Аналогично е било положението и през предходния есенно-зимен сезон по тези показатели. По дни от седмицата най-много са във вторник – 32 бр. с 2 убити и 3 ранени и четвъртък – 28 бр. с 1 убит и 8 ранени. В рамките на денонощието най-много произшествията стават в интервала от 14 до 20 часа, когато са реализирани 66 бр.от всичките произшествия през сезона с 4 убити и 9 ранени.
По вид на ПТП най-много са от вида: “сблъскване между МПС” – 98 бр. с 3 убити и 11 ранени, “сблъскване между МПС отзад” – 16 бр., “сблъскване между МПС челно” – 9 бр.,“блъскане пешеходец” – 11 бр. с 2 убити и 9 ранени.
Най-честата причина за възникване на произшествията са нарушения на водачите на МПС – 162 бр. ПТП, при които са дадени всичките 5 жертви и 25 ранени. По причина пътни условия са регистрирани 3 произшествия. По вид на участвувалите ППС най-много са с леки автомобили – при 128 бр. ПТП с 4 убити и 18 ранени, и с товарни автомобили – при 24 бр. ПТП с 5 ранени. Повечето от произшествията са реализирани в населените места – 105 бр. с 1 убит и 14 ранени, но с по-тежки последици са тези по пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи – 61 бр. с 4 убити и 11 ранени.
С цел ограничаване предпоставките за тежки ПТП през есенно -зимния период с рисковите групи участници в движението /пешеходците, водачите с лисващ практически опит за движение при есенно-зимни условия, управляващите неподготвени за сезона и с неизправни осветителни системи автомобили/, и поради необходимостта от насочване вниманието на водачи и пешеходци към специфичните рискови фактори за пътни злополуки, за времето от 01.11. до 20.11.2012 г, включително, в страната ще се организира и проведе традиционната операция на полицията “АКЦИЯ “СВЕТЛИНА”. В хода на операцията ще се реализират следните мероприятия:
1. Ще се проведат СПО по тематиката на акцията по метода „широкообхватен контрол” на подходящи места край пътя.
2. При контрола ще се взема отношение към водачите, които се движат с включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.
3. При извършване на проверките ще се обърне внимание върху изправността на всички светлинни източници и светлоотразителна сигнализация на МПС.
4. По време на акцията активно ще се контролира и изправността на осветителните системи и сигнализацията на велосипеди, ПС с животинска тяга, селскостопанска техника и др., както и спазването на задължението по ЗДвП от страна на велосипедистите да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.
5. При извършване на регистрация и пререгистрация на МПС ще се проверяват стриктно светлините на превозното средство.
6. Целият униформен състав ще извършва активен контрол, за спазване на правилата за безопасно пресичане от пешеходците и за отдаване на предимство на пешеходците от водачите на пешеходните пътеки, като се налагат ефективни санкции. Служителите да извършват превантивен контрол за намаляване на риска за ПТП с пешеходци като: предупреждават с полицейска свирка пешеходците, които показват намерение да пресекат неправилно; отправят предупреждения към пешеходците, движещи се неправилно по пътното платно - особено при сумрак и на неосветени и слабо осветени участъци в селищата и извън населените места.
7. По време на акцията и през целия есенно-зимен период ще се извършва засилен контрол за технически неизправности на МПС, създаващи предпоставки за ПТП /износени гуми, неизползване вериги за сняг, при въведено задължение/ и се взема отношение с налагане на санкции по ЗДвП.
8. Съвместно с представители на общините /кметствата/, ще се извърши оглед на уличното осветление в населените места и се изготвят предписания към съответните органи на местното самоуправление, за осветяване на най-невралгичните места от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП с пешеходци - улични отсечки, райони на спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки, кръстовища, подлези.
9. Ще се извърши оглед по състоянието на пътните платна, липсващата и неизправна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, създаващи реални предпоставки за ПТП, и се изготвят предписания за отстраняване на повредите и сигнализиране на местата с най-голяма опасност за ПТП през есенно-зимния период.
10. Ще се предложи на общините съвместно с представители на „Пътна полиция” извършване прегледи на светлинната и светлоотразителната сигнализация на превозните средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника.
Санкциите, които ще се налагат по ЗДвП при установени нарушения при движение на ППС, са както следва:
- на водач, който наруши правилата за използване на светлините на ППС, ако е създадена непосредствена опасност за движението – глоба в размер от 20 до 150 лв. и отнемане на 5 КТ;
- водач, който използува допълнителни светлини за мъгла при не наличие на условия за това – глоба в размер до 20 лв.;
- водач, който управлява ПС с нечетлив регистрационен номер – глоба в размер на 10 лв.;
- водач, който управлява с повреди или неизправности, които могат да застрашат БД – глоба в размер на 30 лв.;
- водач, който управлява МПС с износени или разкъсани гуми – глоба в размер на 50 лв. и отнемане на 4 КТ;
-водач на ППС, което не е моторно, който наруши правилата за движение по пътищата, в т. ч и по сигнализацията – глоба в размер до 30 лв.;
- пешеходец, който наруши правилата за движение – глоба в размер до 10 лв.
Чрез СМО искаме да обявим изразената готовност от техническите центрове на СБА на територията на областта, в периода от 5 до 9 ноември в рамките на работното време да предоставят следните услуги:
- безплатна проверка на фаровете на МПС, като при необходимост от ремонтни работи и влагане на авточасти, същите ще се заплащат от собствениците, ако изразят съгласие за това;
- безплатна техническа консултация на водачите на МПС за подготовка на автомобилите им за експлоатация през есенно-зимния сезон.
Създадена е организация, служители на МВР, осъществяващи пътен контрол както и в КТП за регистрация на ППС, да разпространяват сред водачите плакати и дипляни, касаещи акцията.
П Р А К Т И Ч Е С К И П Р Е П О Р Ъ К И

към участниците в движението за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период


Тези препоръки са извлечени от анализа на най-характерните пътно-транспортни произшествия, настъпващи през есенно-зимния период. Поднасяни нееднократно и по подходящ начин чрез медиите /съобразно спецификата на изразните им средства /, те биха спомогнали за изграждане на ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ на участниците в пътното движение, което би предотвратило злополуки със самите тях и другите на пътя.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ

Най-застрашени да бъдат блъснати от автомобил през есенно-зимния период са възрастните пешеходци. В основната рискова група попадат главно мъжете на възраст над 50 години, носещите тъмни връхни дрехи, имащите опасния навик да пресичат пътното платно където и да било , без да изчакват преминаването на приближаващите автомобили. Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях стават между 17.00 и 20.30 ч. Причините най-често са съчетание на несъобразена скорост на водачите при движение на фарове и неправилно движение и присъствие на пешеходците на платното в същия момент.

ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО!

Много улици в населените места са без осветление и се налага преминаване пеш по неосветени маршрути. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е ДА ГО ИЗЧАКАТЕ ДА ПРЕМИНЕ и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете на автомобила му, а ЗНАЧИТЕЛНО ПО-КЪСНО, когато вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И ВИ ПРЕДПАЗИ! Предпазливо би трябвало да действате и когато пресичате осветен участък.


ПРЕПОРЪКА 2 . ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГАЩИ ВИ АВТОМОБИЛИ! СЛОЖЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА!

На мнозина се налага да изминават километри пеш вечер, в тъмнината, защото няма удобен обществен транспорт. Между малките градове и съседните близки села вечер се движат пеш много хора. Те дори не подозират големия риск да бъдат блъснати от застигащи ги автомобили, движещи се в същата посока. В най-голяма опасност са пешеходците, които вървят неправилно - отдясно и то по платното. Шофьорът на застигащия ги автомобил ги вижда много късно, когато вече не може да направи спасителна маневра или да спре. Рискът е още по-голям, когато пешеходецът е с тъмни дрехи /трудно забележим/ , а шофьорът има срещу себе си фаровете на насрещен автомобил. Тогава той може да Ви забележи едва когато е на около 25 метра от Вас. Затова, ако се движите пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място, още при поява в далечината на на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, тогава НЕЗАБАВНО ИЗЛЕЗТЕ ОТ ПЛАТНОТО и изчакайте отминаването на автомобила. Не разчитайте погрешно, че шофьорът на застигащия ви автомобил ЩЕ ВИ ВИДИ И ЩЕ ВИ ЗАОБИКОЛИ! Жертвите на тази лъжлива увереност са предостатъчно. Приближава ли автомобил - излезте извън очертанията на платното- на банкета и дори по-далече! Изключително важно за безопасността на пешеходците, водачите на каруци, мотопеди в тъмната част от денонощието да носят светлоотразителни жилетки!

ПРЕПОРЪКА 3. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СПИРАТЕ АВТОМОБИЛИ!
Ако вървите извън населено място по тъмно, не се опитвайте да спирате автомобили “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, Вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност да бъдете блъснати от автомобила, който се опитвате да спрете. При това шофьорите не са склонни да спират и вземат случайни пътници, особено по тъмно.

ПРЕПОРЪКА 4. ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ!
Ако е неотложно и неизбежно да вървите пеш по-тъмно, направете нещо нестандартно за вашата безопасност. Важно за Вашата безопасност и тази на децата Ви дрехите да са с вградени светлоотразителни елементи /»котешки очи»/ За да бъдете видими за шофьорите отдалече, при липса на светлоотразителна жилетка, по възможност, облечете светла връхна дреха. Велосипедистите са длъжни при движение по тъмно, извън населените места и при намалена видимост да носят светлоотразителни жилетки. Ако нямате подходяща дреха, може да носите светъл, добре забележим лек предмет. Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Много необходимо е да осигурите такива жилетки и на децата си, за да са в безопасност, когато отиват и се връщат от училище.

ПРЕПОРЪКА 5. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!
Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост шофьорът ще ви забележи непосредствено пред автомобила си, когато е в НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ВИ ПРЕДПАЗИ. Не забравявйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно заначително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила. Много често пешеходците биват блъскани, когато от заснежен, непочистен тротоар внезапно слизат на платното, в опасната зона на автомобил, чийто водач е в невъзможност да спре.

ПРЕПОРЪКА 6. НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА!
Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него още преди да е спрял. Площта за чакане е най-често заледена. Блъскайки се с останалите, може да се подхлъзнете и да попаднете под колелата на спиращия автобус. Същото се отнася и за опитите за догонване на потеглящ автобус. Вечер шофьорът на автобуса трудно може да забележи на огледалото за обратно виждане опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки.

ПРЕПОРЪКА 7. ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!
Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят пешеходците по-бавни и трудно повратливи. Това ограничава възможностите им да наблюдават обстановката по пътя или улицата както, примерно, през лятото. Ушанката и шалът на пешеходеца му пречат да чуе шума на двигателя на приближаващ автомобил, звукът допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова бъдете нащрек и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на шумовете от превозните средства.
ПРЕПОРЪКА 8. ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО!
Движещите се пеш при обилен снеговалеж са още по-трудно забележими за шофьорите - и поради снежната пелена пред фаровете, и поради побелелите им връхни дрехи. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да напуснат платното или изчистената ивица от него до отминаването на приближаващ отпред или отзад автомобил. Подобна е ситуацията и при гъста мъгла. Запомнете добре, че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате . Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат!

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ

ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ПЕСТЕТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЪЛНАТА ИЗПРАВНОСТ НА АВТОМОБИЛА !
Не пестете нито време, нито средства, за да приведете осветителната система на Вашия автомобил в пълна изправност. Изгоряла крушка на стоп, мигач, габаритна светлина или особено на ляв фар, създават голяма опасност за злополука. Ако фаровете не са правилно регулирани и СВЕТЯТ НИСКО и осветяват платното на по-късо от необходимото разстояние - това многократно увеличава риска да не забележите навреме и да блъснете пешеходец, каруца, велосипед или друго превозно средство без сигнализация. Непременно се погрижете да си осигурите ЗИМНИ ГУМИ, /най-добре нови/ - от стабилността на автомобила на пътя зависи Вашия и живота на пътниците! Подменете остарелите и втвърдени пера на чистачките, които не чистят добре - те са крайно важни за видимостта напред; снабдете се с вериги за сняг, които следва да бъдат в багажника от началото до края на зимата; проверете изправността на отоплението, устройството за измиване на предното стъкло и това за подгряване на задното стъкло. Поддържайте зареден с незамръзваща течност резервоара за измиване на предното стъкло; проверете концентрацията на антифриза в охладителната система.

ПРЕПОРЪКА 2. СКОРОСТТА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА Е ТАКАВА, ЧЕ ДА МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ В ЗОНАТА НА ВИДИМОСТТА!

При пътуване по тъмно с автомобил, ВИНАГИ ОЧАКВАЙТЕ пред Вас на платното да се намират: пешеходец, който се движи неправилно, отдясно по платното, а не по банкета, при това трудно забележим, с тъмни дрехи; също неправилно движещ се, криволичещ колоездач без светлоотразителна жилетка, чийто велосипед е без изправен фар и без светлоотразител. Голяма е вероятността да застигнете каруца, почти незабележима поради липсата на фенер и светлоотразители, или пък ако светлоотразяващата й сигнализация е закрита от товара - дърва, сено, царевичак и др. Такива трудно видими обекти очаквайте не само в населените места, а и по пътищата между тях, дори твърде далече от селищата, включително и по първокласните пътища, където движението на каруци е забранено. ИЗБЕРЕТЕ ТАКАВА СКОРОСТ, КОЯТО ДА ВИ ПОЗВОЛИ ДА РЕАГИРАТЕ И СПРЕТЕ /БЕЗ ДА ЗАГУБИТЕ КОНТРОЛ НАД АВТОМОБИЛА/ В ЗОНАТА, ОСВЕТЯВАНА ОТ ФАРОВЕТЕ! Преди разминаване с насрещни автомобили сте заслепени от техните фарове. Това налага непременно намаляване на скоростта до момента на разминаването и даже малко след него. Само с такова “презастраховане” Вие си осигурявате необходимата безопасност при намалената видимост.

ПРЕПОРЪКА 3. НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НАД ПОДЛЕЗ!
Когато вечер, на фарове, приближавате към участък, под който има подлез за пешеходци, непременно намалете скоростта до максимално безопасната, за да може да реагирате на изненада. Дори подлезът да е осветен, винаги би трябвало да очаквате, че над него, по платното, ще се опита да пресече пешеходец - най-често възрастен или дете.

ПРЕПОРЪКА 4. ПРЕМИНАВАЙТЕ БАВНО И ПРЕДПАЗЛИВО ПОКРАЙ СПИРКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ!

Те са места с концентрация на злополуки с пешеходци. Край спирките на автобуси, тролейбуси, трамваи е най-голяма вероятността пред Вашия автомобил внезапно да се появи на платното забързан, тичащ пешеходец, който не се е огледал преди да пресече. Слизащите от автобуса най-често пресичат пред предната или задната му броня без да се огледат. Затова още преди спирката непременно намалете скоростта и максимално увеличете страничната дистанция от заобикаляния от Вас спрял автобус в очакване на внезапно пресичане от пешеходец. Когато настилката е хлъзгава /мокра, заснежена, заледена/, се движете още по-бавно. Ако в момента от спрелия автобус слизат или в него се качват хора, бъдете в очакване както пред или зад автобуса, така и от отсрещния тротоар през платното да се втурнат внезапно възрастен пешеходец, дете – които се държат също нестабилно на краката си по хлъзгавото платно.

ПРЕПОРЪКА 5. ПРИ НАВОДНЕНО ПЛАТНО ВИ ЗАПЛАШВА “АКВАПЛАНИНГ”. НАМАЛЕТЕ ЗНАЧИТЕЛНО СКОРОСТТА!

При дъжд и мъгла мокрото платно поглъща до голяма степен светлината на фаровете и видимостта силно се влошава. Тогава пешеходците гледат по-скоро надолу, отколкото настрани, към приближаващите автомобили. Затова намалете скоростта поне с още 20 км /ч в сравнение с онази, с която бихте се движили по суха настилка вечер. Увеличете дистанцията двойно и не използвайте рязко спирачките. Бъдете в очакване за наличие на трудно забележим пешеходец на платното пред автомобила Ви.
При висока скорост по наводнено платно и износени гуми рискувате да попаднете в “аквапланинг” - автомобилът става неуправляем, носейки се като водни ски върху тънък слой вода между асфалта и гумите.

ПРЕПОРЪКА 6. НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ С ОПАСНА СКОРОСТ В “ТЪМНАТА ЗОНА”
Когато превключвате от дълги на къси светлини, преди разминаване с насрещен автомобил, НАМАЛЯВАЙТЕ НЕПРЕМЕННО СКОРОСТТА до такива граници, че ДА МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ, в случай че има препятствие, превозно средство или човек пред автомобила Ви. Когато зрението Ви е затруднено от насрещните фарове, преди разминаването Вие попадате в “ТЪМНА ЗОНА”. В нея имате видимост само на съвсем късо разстояние пред автомобила. А в тази зона Е ВЪЗМОЖНО да се движи човек, каруца, да има неправилно спрян, несигнализиран автомобил. Преобладаващата част от водачите нямат навика да намаляват скоростта при движение в тъмната зона и немалко от тях са изпадали в критични ситуации и пътни злополуки.

ПРЕПОРЪКА 7. НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ПРЕВКЛЮЧВАТЕ НА КЪСИ СВЕТЛИНИ ТВЪРДЕ ОТДАЛЕЧЕ!
Ако преди разминаване насрещният Ви колега превключи прекалено отдалече /много повече от 150 метра разстояние/ от дълги на къси светлини, по-добре е да не последвате примера му веднага, тъй като ще се наложи да се движите на къси светлини в т.нар. “тъмна зона” в доста дълъг участък, а това увеличава риска.

ПРЕПОРЪКА 8. ПРОГНОЗИРАЙТЕ ПОПАДАНЕТО В КОВАРНИ ХЛЪЗГАВИ УЧАСТЪЦИ!
В късна есен сутрин много участъци от пътищата се покриват със слана или скреж. В районите около водните басейни може да попаднете изведнъж в гъста мъгла. Знайте, че при общо сух път настилката на мостовете е възможно да бъде покрита с тънък слой лед, който е трудно забележим. Още по-голяма е вероятността от това, ако в момента има мъгла и температурите са ниски. Гъстата мъгла и заскрежаването на дърветата в студено време вече е предупреждение, че върху платното може да се е образувал вече тънък слой поледица. Участъците върху мостовете се заледяват най-рано от цялото протежение на пътя и поради специфичните въздушни течения. Най-правилно за Вашата сигурност е да се движите предпазливо , в очакване на попадане върху хлъзгав участък. НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА ОЩЕ ПРЕДИ НАВЛИЗАНЕТО ВЪРХУ МОСТА . Вече навлезли в него, не употребявайте спирачките, а намалявайте скоростта с помощта на двигателя, без да форсирате и като не изключвате от скорост. Увеличете значително дистанцията от автомобила пред вас и не предприемайте изпреварвания.

ПРЕПОРЪКА 9. БЪДЕТЕ ОСОВЕНО ПРЕДПАЗЛИВИ В ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ НА СЕВЕРНИТЕ СКЛОНОВЕ!
Когато през зимата при отрицателни температури управлявате автомобил по общо суха настилка, не се стремете към максимално разрешената скорост, тъй като има голяма вероятност на северен склон, в гориста местност, на сенчест участък, изведнъж да навлезете върху заледена настилка /там снегът и ледът се запазват много по-дълго от участъците, огрявани през деня от слънцето/. Ако попаднете върху лед, най-неправилното е да задействате рязко спирачките и да отнемете изведнъж газта. При тези действия може да загубите управлението на автомобила. Правилно и безопасно е да запазите самообладание и постепенно, плавно да намалите скоростта с помощта на двигателя, при включена предавка.

ПРЕПОРЪКА 10. ОЧАКВАЙТЕ ВНЕЗАПНИ ДЕЙСТВИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ПЕШЕХОДЦИ И ДЕЦА!
При управление на автомобила по хлъзгава настилка /покрита с утъпкан заледен сняг/, при застигане на пешеходец, дете, които вървят по платното, поради непочистени от снега тротоари, отдалече плавно намалете скоростта, защото всеки момент те биха могли да се подхлъзнат и попаднат пред автомобила. Не забравяйте, че децата и възрастните често навлизат внезапно на пешеходните пътеки след като не са преценили скоростта на приближаващия автомобил и възможността на водача да спре.

ПРЕПОРЪКА 11. БЪДЕТЕ В ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДПАЗИТЕ ПЪРЗАЛЯЩИ СЕ ПО УЛИЦАТА ДЕЦА!
Още при първия сняг децата ви ще пожелаят веднага да излязат и се пързалят навън. Тогава и при следващи такива случаи вие - родители, близки, - направете всичко възможно и непременно ги придружете, за да им посочите къде да се пързалят в безопасност, по-далеч е от движещи се автомобили. Пързалката им не трябва да съвпада с платно с автомобилно движение. Всяка зима има нещастни случаи със загинали при злополуки деца, блъснати от автомобили, когато те са се пързаляли по наклонена улица и внезапно /при невъзможност да спрат/ са излезли с шейни пред движещи се автомобили на кръстовище в края на своята “писта”. Когато шофирате, прогнозирайте откъде на платното от наклонени улици могат да се появят увлечени в зимните си игри деца. При забелязването им, дори да са извън платното, незабавно намалете скоростта до такава степен, че да избегнете всякакъв риск.

ПРЕПОРЪКА 12. НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА ПЪТ ПРИ ПРОГНОЗА ЗА УСЛОЖНЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО И ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ!
Още при първите по-обилни снеговалежи още се получават големи затруденния за движението, образуват се колони, налага се водачите и спътниците им да престояват часове в задръствания. Затрудненията се дължат по-често на неподготвени за зимата автомобили, с износени летни гуми, без вериги против буксуване. Голяма част от пътуващите бедстват в студа и заради това, че са потеглили с недостатъчно гориво, неподготвени за усложения на метеорологичните и пътни условия. Опитът показва, че през зимата трябва да се тръгва на път с пълен резервоар, с топли дрехи и храна за всички в автомобила. Не разчитайте, че при закъсване в снега автомобилът ви ще бъде теглен с километри; техниката на пътните служби ще ви изтегли само до първата отбивка, за да не пречите на движението.
ПРЕПОРЪКА 13. НЕ ОБРАЗУВАЙТЕ ЗАДРЪСТВАНИЯ ЗАРАДИ НЕТЪРПЕЛИВОСТ!
Ако се застигнете дълга неподвижна автомобилна колона на заснежен път и при снеговалеж и по всичко личи, че има неизвестни за Вас затруднения в началото на колоната, не проявявайте нетърпение и се наредете на нея, чакайте както останалите. Не изпреварвайте колоната, защого така ще образувате втора колона и …задръстване, за чието нормализиране ще са необходими часове за стотици автомобилисти, спътниците им и за Вас. Причината за колоната може да е катастрофа, закъсали автомобили или регулярно технологично спиране на движението от пътната полиция и пътните органи за разчистване на участъка. Чакайте на място в колоната, докато движението се нормализира. Изпълнявайте указанията на пътните полицаи и служителите на пътните служби и не навлизайте в участъци при ясен знак, че това не е разрешено.
ПРЕПОРЪКА 14. ПРЕДИ ВСЯКО ЗИМНО ПЪТУВАНЕ ПЪРВО СЕ ОСВЕДОМЯВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО И СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА ПО ПРОГРАМА “ХОРИЗОНТ” НА НАЦИОНАЛНОТО РАДИО, КАКТО И В ПРОГРАМИТЕ НА РАДИОСТАНЦИИ И ТЕЛЕВИЗИИ С НАЦИОНАЛНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ПОКРИТИЕ!
Ако се предвиждат обилни снеговалежи и маршрутът преминава през планински райони и ако автомобилът Ви не е добре подготвен за зимни пътувания, както и ако Вашият опит зад волана при зимни условия е недостатъчен, по-добре е да отложите пътуването, ако то не е крайно наложително.
ПРЕПОРЪКА 15. НЕ ОТЛАГАЙТЕ ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИТЕ ПЪТУВАНИЯ!
Не се настройвайте погрешно психически, че първият сняг ще падне късно, след края на ноември, и по тази причина не отлагайте подготовката на автомобила. Имайте предвид, че през последните години първият сняг пада още през ноември. Навреме подменете летните гуми със зимни и се снабдете с вериги за сняг.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети