КЗК отмени решението на Сашо Иванов за избор на изпълнител за канализацията на село Ресилово

Даниела Методиева
28.06.2011
размер на текста:

Сашо Иванов. Снимка: dennews.bg

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Сапарева баня Сашо Иванов за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на канализацията на село Ресилово.
Решението на комисията е преписката да бъде върната на кмета на Сапарева баня и процедурата да стартира отново от етап разглеждане и оценка на офертите на участниците.
КЗК е била сезирана от двама от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка- фирмите „Инос” ООД и „Одессстрой” ООД.
След направените изчисления от експерти към Комисията за защита на конкуренцията, се оказва, че твърденията на фирма „Инос” ООД, че офертите на осем участника по подпоказател Т2, а именно „предложен допълнително гаранционен срок” са с повече от 30 на сто по-благоприятни от средната стойност на останалите предложения по този подпоказател. В този случай, комисията за провеждане на процедурата е трябвало да приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 и да изиска от 8-те участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението. Това не е било направено и становището на Комисията за защита на конкуренцията е, че е налице съществено нарушение в дейността на комисията, което е достатъчно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител и връщане на процедурата с указания да се изиска подробна писмена обосновка на предложенията на посочените участници по подпоказателя.

По отношение на втория жалбоподател- фирма „Одесстрой” ООД, че комисията грешно е изчислила точките на участниците по финансовия показател от формулата за комплексната оценка на офертите.
КЗК счита, че пресмятането на офертите на участниците по финансовия показател не е извършено съгласно методиката, което рефлектира и върху класирането им. Това е така, защото финансовият показател е с 50% тежест при формиране на комплексната оценка, на базата на която се извършва класирането.
 

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети