Серджо Пантано: До 3000 лв. е преоборудването на жилищата за газ, но сметката на месец е до 100 лв.

За да облекчи бъдещите си абонати, „Рила газ” е договорила преференциални условия за банкови кредити, казва шефът на компанията

Десислава Панайотова-Янкова
23.03.2011
размер на текста:

Серджо Пантано

- Г-н Пантано, да започнем с най-често задавания въпрос - кога газта ще потече към абонатите в Дупница?
- „Рила газ” планира да завърши газоразпределителната си мрежа в град Дупница до 2012 г. В същото време поетапно газифицираме промишлени, административни и битови потребители – първите от тях ще могат да се възползват от услугите ни още през октомври 2011 г.
- Може ли да обявим цените на месечната такса за абонатите и таксата за включване, защото се чуват какви ли не спекулации за огромни суми?
- Благодаря за въпроса. Радвам се, че имам възможност да предоставя малко повече детайли в тази връзка. Желаещите да се присъединят към нашата мрежа трябва да заплатят еднократна такса за присъединяване, която възлиза на:
Битови потребители - 398 лв.;
Административни потребители - 1488 лв.;
Индустриални потребители - 3145 лв.
Всеки месец домакинствата ще заплащат месечна сума за използвания от тях природен газ. Средното годишно потребление на апартамент от 75 кв. м е около 1100 куб. м, съответно разходът за 12-те месеца на календарната година възлиза на общо 782,31 лв. (при цена на природния газ от 711,19 лв./1000 куб. м към 18.03.2011 г.). Това прави по около 100 лв. месечно за зимните месеци и по около 30 лв. за летните.
- Защо ще препоръчате газифициране на абонатите, като изключим чисто екологичния мотив за град като Дупница, свикнал да се души от дима на печките през зимата?
- Точно така, природният газ не отделя в атмосферата нито вредни емисии (например серни изпарения – една от основните причини за замърсяването на околната среда), прах и сажди, с което се избягва налагането на евентуални санкции. Освен екологично гориво то е висококалорично и напълно безопасно в бита, където може да се използва за отопление, производство на топла вода, готвене, а вече и за охлаждане през горещите летни месеци. Но мисля, че аргументът, който най-силно ще повлияе на решението на хората да предпочетат природния газ, е финансовият. Отоплението с природен газ е с 42% по-изгодно от това с електрическа енергия, 45% от това с пропан-бутан и 53% по-евтино, отколкото при използването на дизел. Така отоплението с природен газ е не само екологично, но и много икономично решение.
- Голям процент от потребителите ни отговарят в анкетата на сайта, че се притесняват за безопасността на жилищата и семействата си предвид това, че полагането на тръби се извършваше и при минусови температури. Безопасно ли ще бъде използването на газ, а и самата мрежа?
- Напълно безопасно. При полагането на мрежата използваме най-качествените материали и съоръжения на европейския пазар. В същото време нашите фирми изпълнители имат дългогодишен опит в изграждането на подобни съоръжения. Благодарение на комбинацията от теоретични и практически познания на нашия екип и партньорите ни можем да работим и при тежки климатични условия, като запазваме отличното ниво на изпълнение. За да гарантираме качеството на мрежата през зимния период, при минусови температури полагаме нашите тръби по специална технология (само тези от стомана).
Като цяло инвестицията ни в България е много сериозна и не можем да си позволим да работим некачествено, тъй като с времето това би ни се отразило неблагоприятно както от финансова гледна точка, така и относно нашата пазарна позиция.
- Обяснете ни как ще бъде изпитана мрежата дали е годна за безопасно ползване, за да се избегнат аварии, каквито има всъщност по целия свят?
- Благодарение на избора ни на материали, съоръжения и фирми изпълнители и подизпълнители, на постоянния контрол върху работата и на многократно извършваните изпитания сме сигурни, че мрежата ни е изградена по най-високите стандарти за качество, а това е гаранция за нейната сигурност.
Нека разкажа малко повече за контрола, който упражняваме върху изграждането на мрежата ни. Политика на дружеството е да открива регионални офиси в градовете, където има лиценз да оперира. Във всеки от тях е назначен технически ръководител, който следи за правилното протичане на строителния процес, като постоянно контролира работата на подизпълнителите ни. Няколко пъти на ден се извършват проверки на място, на които присъстват и представители на главния изпълнител на обекта. Дейността на регионалните ни центрове се координира от централния офис на дружеството. Отговорни за контрола са специалисти с богат професионален опит, натрупан в държави с традиции в сферата на газификацията.
Така контролът при изграждането на мрежата се осъществява на много нива, което в голяма степен гарантира качеството на строителните работи, а оттам и сигурността за гражданите и наши бъдещи потребители.
- Освен месечната сметка въпросът, който вълнува хората, е подмяната на техниката в домовете. Може ли да стане поетапно включването на самите уреди, да речем - първо за отопление, после за топла вода и готвене? И как ще бъде плащана таксата за включване в такива случаи?
- По-сериозният разход за домакинствата, които решат да преминат на природен газ, се състои в изграждането на газовата инсталация в дома.
Цените зависят от избрания модел на отоплителните уреди, големината на жилището, необходимостта от цялостно или частично изграждане на съоръженията и др. Сумата варира между 500 и 3000 лв. за цялостно преоборудване.
За да облекчим бъдещите ни абонати, които не разполагат с пълната сума, „Рила газ” договори преференциални условия за получаване на банкови кредити за период от 5 до 10 години. Възможностите за това са следните: кредит с поръчител, кредит без поръчител и кредит на leasing.
Следователно удобството за потребителите се състои във възможността да изградят наведнъж инсталацията, от която се нуждаят, като изплатят поетапно дължимата сума за период 5-10 години.
- От изключителна важност ще бъде и контролът по самата мрежа - както общата, така и в самите сгради. Как хората ще бъдат контролирани дали сменят частите в срок и кой ще извършва този контрол?
- „Рила газ” работи само с фирми, които са познати с високото си качество на работа. Това са дружества, специализирани в изграждането на вътрешни газови инсталации. Използването на последно поколение материали и съоръжения предполага не само икономия при употребата на природен газ, но и дълъг живот на същите, както и последваща минимална поддръжка на инсталацията. Качеството на мрежата в комбинация с професионализма на техническите екипи, отговорни за техните изграждане и поддръжка, правят употребата на природен газ по-безопасна от тази на електрическа енергия.
В редките случаи на аварии се задействат автоматични системи за сигурност, които покриват както общата мрежа, така и инсталациите в сградите.
- Как ще коментирате факта, че някои застрахователи обявиха, че няма да сключват застраховки с абонатите на газ заради съмнения за качеството на работа на фирмите изпълнителки и възможността за чести аварии?
- Считаме тези твърдения за неоснователни. Преди да бъде пусната в експлоатация, газоразпределителната мрежа бива подложена на многобройни проверки. След успешното им преминаване комисия, формирана със заповед на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), подписва акт 16, който позволява използването им.
 

Серджо Пантано е изпълнителен директор на “Рила газ” ЕАД от основаването на дружеството през 2006 г. Професионалният му опит в сферата на газификацията започва през 1960 г. Преди да дойде в България, в продължение на 20 години заема позицията изпълнителен директор на компании от газовия сектор в Италия. „Рила газ” притежава два лиценза – за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Югозападна България до 2041 г. Общата инвестиция в мрежа с дължина 870 км и отклонения от 150 км възлиза на 130 млн. евро. В момента дружеството извършва строително-монтажни дейности в градовете Благоевград, Враца, Дупница, Перник, Радомир и Сандански.

Последни интервюта

Етикети