Солени глоби за дупничани, причинили пожар

dennews.bg
18.03.2011
размер на текста:

Солени глоби ще бъдат налагани на жителите на община Дупница, които причинят пожар. Това става ясно от заповедта, която издаде кметът Атанас Янев и която предвижда глоби от 2 000 лева в случай, че се наложи намесата и на пожарната.
Заради предстоящото пролетно почистване на дворовете и имотите има вероятност много дупничани да започнат да палят отпадъците, като глобите за тях по общинската наредба са от 50 до 150 лева.
За предотвратяване на пожари и тяхното по-бързо гасене при евентуално възникване, кметът е възложил конкретни задачи на селските кметове. Тяхната задача е да да се проведе разяснителна работа сред населението при извършване на пролетното почистване, личните дворове и земеделските земи. Кметовете трябва да обяснят, че паленето на горими отпадъци трябва да става при стриктно съблюдаване на няколо правила за безопасност, като да не се палят отпадъци при вятър и до сгради, горски масиви, слогове и крайпътни ивици.
Необходимо е и да се организират гасачески групи по селата, които да имат готовност през почивните дни да реагират навреме. От общинското дружество ВиК имат задължението да бъдат приведени в изправност пожарните хидранти, водоемите и да бъде осигурен достъп ъм естествени водоизточници.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети