Нели Карипова: Неудобна съм, защото работя за гражданите, а не за кмета

Къде в правилника и закона пише, че председателят винаги трябва да гласува „за”, пита ОбС шефът на Бобов дол

Десислава Панайотова-Янкова
18.02.2011
размер на текста:

Нели Карипова

- Госпожо Карипова, Вие отхвърлихте упреците от страна на общинските съветници, които пoискаха отстраняването Ви от поста на ОбС председател. Но на какво според Вас се дължеше тази атака?
-Обслужването на интересите на гражданите, а не на кметския екип е истинската причина за искането на моята оставка. Пропиленият мандат и излъганите надежди на избирателите на кметския екип се крият зад изкуствено създадените проблеми в ОбС. Въпреки излязлото на преден план боричкане за постове в ОбС не може да се каже, че не са вземани решения в полза на общината. Само пример - гласувани са 48 проекта за участие в европейските програми, а в същото време са спечелени едва три.
Лесно е да се обвини ОбС за несвършена работа и да се излиза с неверни оправдания, за да се повярва на многократно повторена лъжа. Що се отнася за скалъпените обвинения срещу мен, искам да попитам колегите защо се оставиха да бъдат подведени с написаното в исканията и обвиненията в престъпления. Защо не се подписа съставителят на това обвинение? Къде са доказателствата към отправените обвинения и защо постоянната комисия по местно самоуправление отхвърли само мотивите, които показват, че юристът на ОбС не си е свършил работата.
Обвиняват ме, че не съм спазила плана за провеждане на заседанията. Но решение на ОбС гласи: „ОбС - Бобов дол упълномощава председателя на ОбС да свиква заседания по негова преценка, според необходимостта.” Но явно в желанието да ме очернят долуподписаните не се интересуват от взетите решения на ОбС.
- Те може би визират това, че излязохте в отпуск преди една от сесиите.
- Лесно е да се твърди, че съм излязла умишлено в отпуск, за да не се насрочи заседание. Но нали има заместник-председател, който по правилник замества председателя в отсъствието му и може да насрочи заседание. Още повече че печатът на ОбС беше у него и не е необходима подписката, която беше събирана в мое отсъствие.
- В мотивите за оставката Ви има и обвинения в самоуправство за това, че се явявате на дела срещу кмета Грети Алексова?
- Да, обвинена съм в самоуправство за това, че си изпълнявам задълженията. Председателят по закон представлява ОбС. Получавала съм призовки от съда по дела, но като ответник. 15 са делата, заведени от кмета срещу ОбС през 2010 г., но няма нито едно заведено дело от ОбС, тъй като това е невъзможно по закон. Така излиза, че с тези твърдения съветниците ме клеветят. По 5 заведени дела жалбите на кмета са отхвърлени и са прекратени производствата.
Виждаме, че през целия мандат не е направено нищо за хората и за община Бобов дол, а точно обратно. Гледа да се измъкне максимално от хората, за да има за общинската администрация, а резултати, положителни за подобряване на инфраструктурата и подобряване качеството на живот на хората, няма.
- Друг от мотивите беше, че не гласувате „за”.
- Това е направо смехотворно. Никъде в правилника и закона не пише как трябва да гласува председателят на ОбС, за да изпълнява тази функция.
Бях обвинена, че не подкрепям решенията на ОбС със „за”, и по-точно важни стратегически документи. Но последният такъв документ, който не съм подкрепила, е Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. Защото с тази наредба, както бяха гласувани промилите за такса „смет”, се вижда едно ограбване на населението, което все повече и повече изнемогва. Гласуваната план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените територии бърка в джоба на човек в Бобов дол със 140 лв. годишно. Ако сумата я разделим на броя на населението в Дупница, излиза, че там това е 38 лв. на човек. С какво си струва при нас да бъде увеличена 4 пъти тази стойност. Нима тук е по-чисто отколкото в Дупница? Нима има нещо, което да ни кара да вярваме, че трябва да даваме повече отколкото в другите общини. На самото заседание, на което се разискваше наредбата, имаше предложение от наша страна за по-ниски промили, имаше предложение за количествено събиране на такса „смет”, както е по закон, за да се облекчат фирмите, също и гражданите. Но съответно кметът стана и каза, че трябват пари на общината и това не може да бъде прието. А защо трябват пари на общината, не ни е ясно. Никаква прозрачност и откритост в този мандат. Исках от кмета справка за разходите, които се правят за сметопочистване и сметосъбиране, за това колко съдове още са необходими, но съответно отговор няма.
Отделно чашата явно преля с това, което стана на декемврийското заседание. Гласувана беше една актуализация на бюджета в разрез със закона за общинските бюджети, тъй като не беше спазена процедурата. Самата актуализация не беше съобразена с предишните решения на ОбС, както със самия бюджет, така и с актуализацията, която беше гласувана през август месец. Трябваше да бъдат премахнати двама заместник-кметове, които са в тежест. Отделно има решения, които кметът беше обжалвал пред съда, но бяха оставени в сила. Това са решения за антикризисни мерки - за ограничаване на разходите за телефони, служебни коли, но и това не е взето предвид.
Какво се случва и с проектите, които са гласувани и подкрепени от ОбС? Накрая излиза, че от 48 гласувани проекта има само три одобрени.
- Какво се случва с общинската болница?
- Кашата в здравеопазването беше така забъркана, че не може да се излезе от нея. Непрекъснато се иска ОбС да гласува решения. Гласуваме, отменяме, пак гласуваме... независимо че при всички дебати по темата и аз, и другите колеги от опозицията казваме, че не се спазва Търговският закон и се правят нарушения. Стигна се дотам, че болницата трябваше отдавна да е продадена, за което има решение на ОбС, но една година досега нищо не е направено по въпроса.
С две решения - едното от февруари, другото от септември 2010 г., ОбС гласува ежемесечна субсидия в размер на 12 500 лв. за болницата, но до момента не е преведен един лев от кмета.
Всички действия, които бяха предприети срещу мен, са точно защото аз искам прозрачност, отчетност, искам да се направи нещо за хората.
Още един пример - получавам десетки жалби от хора, че не се изплащат помощи за новородени деца. Поисках от кмета справка за това дали са изплатени помощите по решение на ОбС за 2010 г., но отговор няма. Писмото ми е от 14 януари.
Отделно има множество дела, заведени от неправилно уволнени хора, от фирми, на които не са изплатени средства, след като са работили за общината. Има заведени в ОбС жалби и писма, за да може да се вземат предвид при разглеждането на бюджета. На 14 януари съм изпратила писмо за справка за постъпилите изпълнителни листове и сумите, които се дължат от общината. Водим си кореспонденция в тези 11 месеца, в които съм председател - аз пиша, а кметът не отговаря. Но съответно тя, подкрепена от няколко човека, които действат като кукли на конци, си приемат решение и след това вече не се съобразяват с това, което трябва да се направи по закон. Колко решения има от началото на мандата, които са приети от ОбС за благото на хората и нищо не е изпълнено.

 

Димитър Атанасов: Излезе наяве кой

преследва лични интереси 

Димитър Атанасов, Нели Карипова и Стоичко Стоянов.

 

С този вот на недоверие наяве излезе кои хора преследват само личните си интереси. Ако навремето ние бяхме упреквани, че само приказваме за това, че се прокарват лични интереси, сега това излезе наяве. Виждаме кои са хората от т.нар. Управляващо мнозинство.
А през това време фирмите гледат да бягат и да се изтеглят заради високата такса „смет”. Как може в Дупница и Кюстендил таксата да се определя на количество, а в Бобов дол - по данъчната оценка на имота. Това е престъпление. Ето - единият хлебозавод затвори, 15 души са на улицата. Друга фирма искаше още едно хале, но се е отказала, защото собственикът е удушен от такси. Вместо да се създават условия за малкия и средния бизнес, фирмите се дерат.
При приемането на бюджета и актуализацията му през лятото Алексова ни обвини, че оставяме хората без осветление. А не беше така, защото ние искахме средствата да се запазят като миналата година, защото те стигаха за това уличните лампи да не се спират. И не е нужно да се гласуват повече. Но съответно тя твърдеше, че ние ощетяваме хората. Взехме решение колкото се изхарчат за осветление, да се дадат, като след това ще го актуализираме бюджета, за да не се гасят лампите. Но в следващия момент тя ни предложи със становище 6170 лв. от осветлението да бъдат прехвърлени за картотекиране и участия на ФК „Миньор”. И е взето такова решение през август. Добре, ние като толкова много сме намалили парите за осветление, защо тя реши точно оттам да вземе пари. Няма ли противоречие между това, което говори, и това, което прави. Не може непрекъснато да се търси вината у нас. Така се отклонява вниманието от този пропилян мандат към ОбС.
Детските ни градини са с едни от най-високите такси, а нито храната е по-добра, нито обслужването.
 

Последни интервюта

Етикети