Проект осигурява работа на 2-ма социални работници за приемни семейства в Дупница

dennews.bg
30.12.2011
размер на текста:

Проектът „И аз имам семейство” към Министерство на труда и социалната политика и разработен от Агенция по заетостта, ще даде възможност за назначаване на двама души в община Дупница на длъжността социален работник. Тяхната ангажираност по проекта ще бъде 2 години, а месечната им заплата- 500 лв. До изтичането на крайния срок вчера, документи за участие в деловодството на община Дупница бяха подали 6-има кандидати.
Ролята на социалните работници по този проект ще бъде предоставянето на услугата „Приемна грижа”. Те трябва да информират обществеността, да набират кандидати за приемни родители, да провеждат и обучения в приемните семейства. Сред задълженията на социалните работници са изготвяне на оценка на кандидатите и доклади за годността на кандидатстващите за приемни родители пред професионална комисия по приемна грижа.
Друга роля на социалните работници по този проект ще бъде и създаване на благоприятни условия в процеса на опознаване между децата и приемните родители и осъществяване на цялостна подкрепа на семейството след настаняване на детето.
Община Дупница е една от общо 82-вете общини на територията на страната, които ще работят по осъществяване на проекта, а крайната цел е превенция при настаняване на деца в специализирани институции и извеждането им от иституциите.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети