Избират изпълнителите на двата големи проекта в Рила

Десислава Панайотова-Янкова
17.11.2011
размер на текста:

Процедурите за избор на изпълнители на двата големи проекта с безвъзмездно финансиране, които община Рила разработва, вече са отворени.
Преди седмица кметът Георги Кабзималски подписа анекс към договора за изграждане на пречиствателната станция и канализация в село Смочево, а днес ще парафира и договора за ремонта на централната улица в града.
И двата проекта се финансират от ОП „Развитие на селските райони” през Държавен фонд „Земеделие”.
Изпълнителят на ремонтните дейности в ОДЗ „Дора Миладинова”, където ще бъде създаден Общностен център за деца и семейства в риск с пари от Световната панка, вече е избран. Там се изчаква процедурата за обжалване, като след изтичането на срока за това, ако няма депозирани жалби строежът ще започне.
Както вече сме писали, в ОДЗ ще бъде изграден център за деца от 0 до 3 г., от 3 до 7 г. и семейства в риск. Стойността на проекта е 507 383 лв., в които влизат както ремонтът на ОДЗ „Дора Миладинова”, където ще се настани центърът, така и издръжката на персонала за една година.
Самият проект „Инвестиции за бъдещето” беше спечелен от община Рила пред Министерство на труда и социалната политика, а финансирането е безвъзмездно от Световната банка.
Ремонтът на централна градска част в Рила е със 100% безвъзмездно финансиране. Проектът, който предвижда подмяна на уличното осветление, изграждане на нови тротоари и настилки е на стойност 710 832 лв., 80% от които са от ЕС, а 20% от държавния бюджет, беше спечелен по програма ФАР по Трансграничното сътрудничество съвместно с община Кочани.
4 831 106 лв. пък е финансирането за изграждане на пречиствателна станция и канализация на село Смочево.
 

Най-четено

Темите от "Рила"

Етикети