Учат дупнишки ромчета на кулинарни тънкости

dennews.bg
10.11.2011
размер на текста:

В ОУ”Христаки Павлович” в Дупница стартира изпълнението на проект “Лачшо хабе” (прекрасно ястие), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр.София. Общият размер на безвъзмездно отпуснатите средства е 11 973,49лв. Проектът е разработен от отдел “Местно развитие” на Община Дупница, която е партньор по изпълнението на дейностите. Основните акценти бяха представени на пресконференция днес от директорката на учебното заведение Антоанета Николова.

Все още тече ремонт нан помещението, в което ще бъде кухнята.В рамките на проекта ще бъде създаден клуб по готварство, в който децата с подкрепата на родителите, партньора Община Дупница и НПО-сектора., ще изследват и ще се запознаят с кулинарното наследство на ромската общност в Дупница и като цяло за страната, което ще спомогне за съхраняване на културната им идентичност, успешната социализация, изграждане на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Ще бъде измерено и отчетено усвояването на знания в извънкласните форми на занимания и влиянието на проекта върху различните възрастови групи. Ще се създадат условия за самоподкрепа от страна на родителите, насърчаване на доброволчеството и по-активното им участие както в обучението на техните деца, така и в осъзнаването на необходимостта от учене през целия живот за самите тях. Предвидена е и система от стимули за учениците, показващи интерес към извънкласните занимания, които са един от трайно работещите механизми за образователна интеграция, преодоляване на икономическите и социални заплахи за отпадане от училище на децата от етническите малцинства.
4100 лв. от безвъзмездното финансиране са заделени за ремонт и обособяване на готварски кът в училището, какъвто до момента не съществува. Благодарение на това децата ще разполагат с модерни и комфортни условия да развиват своята дейност. Освен това в училището вече ще може да се провеждат и традиционните часове по готварство, предвидени в плана по трудово обучение.

Участниците в клуба са определени чрез анкетно проучване, чиято цел е да се установи до колко децата познават особеностите на ромската кухня. До края на учебната година те ще провеждат практически и теоретични занятия под ръководството на учителката в ОУ”Христаки Павлович” Лора Делибалтова. Една от задачите на целия колектив е с помощта на родители и роднини да бъдат събрани автентични рецепти от ромската кухня. След това най-добрите и интересни рецепти ще бъдат подредени в готварска брошура, която ще бъде издадена на хартиен носител и на СД в тираж 100 бр. Предвидена е и екскурзия на учениците до елитен столичен ресторант, където те ще имат възможност да се срещнат с главния му готвач и неговия екип и да научат нещо повече за тази професия. По повод най-тачените ромски празници Банго Василий и Гергьовден ще се проведат кулинарни изложби. Занятията ще завършат с теоретичен изпит по предварително подготвен тест и практически изпит. За да се добие представа за нивото на получените знания, като индикатор за постигнатите резултати е заложено усвояването на 10 най-популярни рецепти. С цел получаване на повече познания в областта на ромската кухня е предвидена и среща с авторски колектив, издал книга по тази тематика.
Клубът ще приключи занятията си с кулинарен конкурс, в журито на който ще бъде поканено популярно лице от кулинарно тв шоу.
“По време на целия проект ще се залага на активното участие на родителите и близките на учениците, като целта е те да бъдат съпричастни към учебния процес, да повишат мотивацията си за това децата им да получат образование, тъй като отпадането от образователната система с всички произтичащи от това социално-икономически последствия, е един от големите проблеми на ромския етнос”, сподели на пресконференция директорката на училището Антоанета Николова.

 

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети