Инкасаторка от ВиК-Дупница уволнена, подписвала абонати

Даниела Методиева
12.10.2011
размер на текста:

Инкасаторка от общинското дружество ВиК-Дупница е уволнена заради това, че е подписвала абонати на карнетите при отчитане на изразходваните количества вода. Това стана ясно след заседание на Районен съд-Дупница, на което заповедта на управителя на водното дружество инж. Василка Бельовска бе потвърдена, а жалбата на инкасаторката Галя Георгиева, с която оспорва документа като незаконосъобразен, не е уважена.
Решението е публикувано на сайта на Дупнишкия районен съд и може да бъде обжалвано на по-горна инстанция.
От него става ясно, че на заседанито е приложен протокол от 21- март тази година на управителя на ВиК, от който става ясно, че пред свидетели инсасаторката си е признала, че подписва карнетите вместо абонатите.Приложени са писмени протоколи от 15.03.2011г. от проверки по повод отчитане на потреблението и оформянето на карнетите от инксаторката,от които е видно несвоевременно отчитане и полагане на подпис срещу имената на абонатите от инкасаторката. Приложена е докладна на до управителя на дружеството на ВиК от 19-и март тази година, в която се твърди,че инкасаторката не е отчела своевременно потреблението на абонатите в своя район за м.август,септември,октомври 2010,февруари и март 2011г., не е издала фактури своевременно и е подписвала абонатите.Приложена е докладна на главния счетоводител до управителя на ВиК от 13-и март тази година за неспазени заповеди по отчитане на потреблението и оформяне на счетоводните документи,включително и от ищцата. В съда е представено и писмо от 22.03.2011г .до инкасаторката,с което управителя на ВиК я приканва да даде писмени обяснения във връзка с докладна и с подписи на двама свидетели, с което е установено,че инкасаторката отказва да получи писмото и да даде обяснения. Приложена е една заповед от 2009г. за налагане на дисциплинарно наказание „забележка”наинкасаторката. .Приложена е заповед № 160/14.03.2011г.,с която на Галя Георгиева е наложено наказание „предупреждение за уволнение”,заради несвоевременно връчване на собщения до абонатите за плащане в предвидения срок от 11-то до 19-то число на месеца.Приложена е заповед за същото наказание с №197/16.09.10 за несвоевременно отчитане на потреблението и неявяване на работа за дата 13.09.10г.По тази процедура инкасаторката е дала обяснение ,че е имала „бъбречна криза” и не й е било до връщане на отчетите в предприятието. Тя е представила епикриза и справка от амбулаторната й карта за често ползване на отпуск за временна нетрудоспособност и болнични. Със заповед от 23-и март тази година на инкасаторката Галя Георгиева е наложено дисциплинарно наказание уволнение ,заради ”уронвнане доброто име на предприятието”,заради нарушените й служебни задължения по оформяне на карнети и отчитане на потреблението. По делото бе разпитан и слижетил от ВиК, който е пр як ръководител на инкасаторката и който заявил в съда, че пред него са се оплаквали устно абонати,че не са инкасирани за 6 месеца,че инкасаторката често отсъства заради болест,че пред него е признала,че е полагала подпис вместо абонат в карнетите.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети